Home » Clickervaardigheden training

Clickervaardigheden training

Omdat er toch veel vraag naar is bij instructeurs en mensen die hun honden graag dingen blijven aanleren hebben we in 2017 wederom een trainersuurtje ingelast. Dit uur is ervoor bedoeld om je trainersvaardigheden te verbeteren, te werken aan gedragingen die je lastig vindt en om van elkaar te leren.

Wat ik van je vraag:

  • je stuurt van tevoren per mail je trainingsvragen en/of wensen op
  • actieve deelname in de les, ook bij het meedenken met mede-deelnemers
  • naast actief trainen ook bereid zijn trainingsplannen te maken en door te spreken, mee te denken over eventuele andere mogelijkheden
  • clickertraining!

Tijdens de lessen komen verschillende dingen aan bod. Er zal een keus gemaakt worden uit de aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen zullen niet allemaal in 1 les behandeld worden maar verspreid worden over de lessen heen. Het kan dus zijn dat je bij een eerste les niet meteen aan datgene werkt wat jij hebt ingestuurd maar dat er eerst een ander onderwerp aan bod komt. Daarnaast zal er aandacht geschonken worden aan voor clickertraining belangrijke vaardigheden voor zover die nog niet aan de orde komen door/met de aangedragen onderwerpen.

Frequentie: maandelijks
Tijdstip: 14.30-15.20 uur
Kosten: 25 euro per les
Locatie: Zevenaar of omgeving Doesburg

Data zijn te vinden in de agenda.